By Roc Blackblock – Barcelona 2015

“El sistema defensa els diners, no les persones. Per això som antisistema”
“The system defends the money, not people. This is why we are antisystem”

By Roc Blackblock

“Aquest és el resultat final del nou mural del Puertohurraco . Perquè en una ciutat que aspira a ser una botiga potser les llums ens enlluernen i no ens deixen veure clar tota la desigualtat, la gentrificació i marginació creixent, (ni que siguin llums intel·ligents).”

“This is the end result of my new mural in Puertohurraco. Because in a city that aspires to be a shop, lights may dazzle us and we can’t see any clear inequality, marginalization and growing gentrification …”

roc blackroc roc

Posted in Featured Artists, Graffiti, Library, Rocblackbloc and tagged , , , , , .